Thursday, January 20, 2011

သံလြင္သူရဲေကာင္း (ေဒါင္းနီ)


သံလြင္သူရဲေကာင္း
(ေဒါင္းနီ)

ရုတ္တရက္ ေဒါင္းတြန္သံ ဆြံ ့အ

က်န္ရစ္သူ ပုလဲခ ေၾကြက်ရွာေပါ့။

ေၾသာ္-ေျမခစရာ အေရြးမွားေလေရာ့လား။

ရဲေဘာ္ဟာ ျဖစ္တည္ရာအရပ္

လူထုအာရံု ရင္၀ယ္ျခံဳလႊမ္း

ၾကယ္စင္လမ္းမွာ အလံလႊင့္ေနေရာ့သလား။

သင္ဟာ ႏႈတ္မဆက္ လက္မျပ ဘ၀ေတြရဲ့

ျဖစ္ပ်က္နဲ့ မလြဲသာတဲ့နိဂံုး

ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ သံလြင္ကမ္းေပၚ ျဖန့္ၾကဲခဲ့ေရာ့သလား။ ။


ေဒါင္းနီ

01/19/2011ရက္ေန့တြင္တိုင္းျပည္အတြက္သူရဲေကာင္းပီသစြာက်ဆံုးသြားေသာ

ရဲေဘာ္ေသာ္ဇင္(သို့)ရဲေဘာ္သန္းလြင္အား အမွတ္တရ။
----------------------

ရဲေဘာ္ သန္းလြင္ (ေခၚ) ေသာ္ဇင္ (အသက္၄၄ႏွစ္) ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

(ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ ၃၃၅၄)။

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)။

(၈ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၆၇ - ၁၉ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၁)။

ရဲေဘာ္ သန္းလြင္ (ေခၚ) ေသာ္ဇင္သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖခင္ ဦးေရြွထြန္း၊ မိခင္ ေဒၚတင္ေမ တို႔မွ ေမြးဖြားသည္။ ေမြးခ်င္း ၅ ဦး အနက္ ဒုတိယေျမာက္သား ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကာလ၌ ေမာ္လၿမဳိင္တကၠသိုလ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ (ဘူမိေဗဒအဓိက) တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း က်ုိက္ထိုၿမဳိ႕နယ္ သပိတ္ေကာ္မတီ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ၊ မြန္ျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (က်ဳိက္ထိုၿမဳိ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (SDF) ၏ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးမႉး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

စစ္အာဏာသိမ္းသၫ့္ေန႔တြင္ပင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ ေသ့ေဘာဘိုးသို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)၊ ေသ့ေဘာဘိုးစခန္းတြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉-၉၁ ကာလမ်ားအတြင္း မကဒတ၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၊ အမွတ္ ၂၀၄/၂၀၅ ပူးတြဲစစ္ေၾကာင္း၌ ေဆးမႉးတာဝန္ျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အရံုး တပ္မဟာ (၆) နယ္ေျမအတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မာနယ္ပေလာ ခံစစ္တြင္ ေနာ္တ စစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၂-၉၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း မယ္ေညာခီး စစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ လည္းေကာင္း ပါဝင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၃ မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အလယ္ပိုင္းေဒသ အထူးအလုပ္အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ မတင္တင္ႏြယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မကဒတ ေပါင္းစည္းေရးညီလာခံတြင္ အမွတ္ (၆) နယ္ေျမ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကရင့္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး တပ္မဟာ ၆ နယ္ေျမ အေျခစိုက္ အမွတ္ ၈ တပ္ရင္း တြင္ ျပန္လည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိယ စစ္ေရးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္၊ စစ္ဦးစီးမႉး ဒုတိယတန္း (စစ္ေရး) အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္၏ ရံုးအဖြဲ႔မႉးတာဝန္ကိုပါ ပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းကာလအတြင္း ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ က်ဆံုး၊ ေသဆံုး စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္အထိ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ မကဒတ အ႒မအႀကိမ္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္၊ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး အ႒မအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရၿပီး ဗဟိုဘ႑ာေရးဌာန တာဝန္ခံ အျပင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ရံုးအဖြဲ႔မႉး တာဝန္မ်ားကို ပူးတြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ မကဒတ နဝမအႀကိမ္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္၊ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံ အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။

ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ တြင္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္၍ အသက္၄၄ႏွစ္တြင္ က်ဆံုးသည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီး ေဒၚတင္တင္ႏြယ္ ႏွင့္ ရင္ေသြးမ်ားျဖစ္ေသာ သမီး ယမံုေသာ္၊ သား ဝသုန္ေသာ္ ႏွင့္ သမီး နဒီေသာ္ တို႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

Saturday, January 1, 2011

"ဆုေတာင္း”-(ေဒါင္းနီ)-

 "ဆုေတာင္း”-(ေဒါင္းနီ)-

အေဟာင္းထဲက
အေကာင္းေတြ
အသစ္မွာေပါင္း
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျပာင္းအလဲ
၀ိုင္းစုေလာင္းထူမ
ခုႏွစ္မ်ားစြာ တသသ
ေတာင္းတခဲ့ ျပည္သူ ့ဆႏၵေတြ
ႏွစ္သစ္မဂၤလာမွာ
ေလာကပါလတရားႏွင့္ ေမြးဖြားေစ၊။။။။

(ေဒါင္းနီ)
၀၁.၀၁.၂၀၁၁
(ဒီဇိုင္းပန္းခ်ီ=ေဒါင္းနီ)

Saturday, September 18, 2010

"အာဇာနည္” (ေဒါင္းနီ)

"အာဇာနည္”
(ေဒါင္းနီ)

ႏွစ္မ်ားစြာ ေန ့ည မျပတ္ တုန္ ့ျပန္
ေတာက္ေခါက္သံ လွ်ံေ၀ေနတဲ့
လူထုရင္ထဲ တိုးလွ်ဳိး ၀င္ၾကည့္စမ္းပ ။

ေသာကသင့္ ႏွလုံးသားနံရံမွာ
ေဖ်ာက္ မေပ်ာက္။
ဖ်က္ မပ်က္။
ဖယ္ မျပယ္။
ေခ် မေၾက။
ေျခာက္ မေၾကာက္။

က်ည္ဆံမိုးေပါက္ ဒလစပ္ေအာက္
လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ရုပ္လႊာ
ေျမမက်ေအာင္ ရဲရဲေျမွာက္ မ။

ရင္အုံနဲ ့ေပါင္ က်ည္တိုးခ။

ေသြးပြက္စက္စက္ လမ္းမထက္မွာ
ေနာက္မဆုတ္ အေသခံ
အာဏာရွင္ကို အာခံရဲသူ
ေက်ာင္းသူေလး အမည္နာမ
ထာ၀ရ ၀င္းပ
တည္တံ့ ထင္ရစ္ျမဲပ။ ။

(ေဒါင္းနီ)
၀၉-၁၅-၁၀


(စစ္အာဏာရွင္ကို လက္နက္မဲ့ အာခံ ဆန္ ့က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း (၀၉-၁၉-၁၉၈၈) ေန ့တြင္
သက္ စြန္႕ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ အဌမတန္း ေက်ာင္းသူေလး မ၀င္းေမာ္ဦး
(၂၂)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဂုဏ္ျပဳ အမွတ္တရ ။)
ဒီဇိုင္း ပန္းခ်ီ ေဒါင္းနီ။


Thursday, August 5, 2010

"ထာ၀ရ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္" (ေဒါင္းနီ)


"ထာ၀ရ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္"(ေဒါင္းနီ)

အဓိပတိ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ေရ ---
သင္ဟာ -
ရာဇ၀င္သကၠရာဇ္မွာ တစ္ၾကိမ္သာ လင္းလက္ပြင့္ေ၀
ရဲရင့္ စြန္ ့လႊတ္ျခင္းေတြ ထာ၀ရ ေမႊးပ်ံ ့ေန။

သင္ဟာ -
ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးသူေတြ ဦးေခါင္းကို နင္းေခ်ျဖိဳခ်
စံျပသူရဲေကာင္း အာဇာနည္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမြးခဲ့။

သင္ဟာ -
ေန ့တဓူ၀ တစ္ရံမလပ္ ႏွိုးဆြ သြန္းေလာင္း
ငါတို ့ရဲ ့ -
သင္းကြဲအာရုံအေပါင္းကို စီးနင္းဒုန္းစိုင္း
ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ျခင္း မ်ဳိးေစ့ ေ၀စိုက္ခဲ့။

သင့္ရဲ ့ အမည္နာမေတာ္ဟာ -
ခဏ အသက္တာမွာ အပုတ္နံ ့ေဟာင္ထေနတဲ့
ပဥၥမံနဲ ့ ေဒါက္တိုင္ေတြကို သြက္သြက္ခါ ကိုင္လွဳပ္
ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ အိပ္မက္ဆိုးေတြနဲ ့ ေသြးပ်က္ေစခဲ့။

သင့္ကို -
ခုတုံးလုပ္ အျမတ္ထုတ္တဲ့ ေလာက္ေကာင္ေတြကို
ေနရာအႏွံ ့ တရားစီရင္ တစ္လႊာျခင္း ခြာခ် အေရဆုတ္
လမ္းေပၚျပခင္း ျပည္သူအေပါင္း နင္းေခ် ကခုန္ၾကေစ။

အိုဘယ့္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ -
သင့္ရဲ ့ ခႏၶာတြင္းက တသြင္သြင္ စီးဆင္းလွ်ံက်
ၾကဳံး၀ါး ေတာက္ေခါက္သံေတြ ဟီးထလွဳိင္ၾကြ
ျမိဳ ့ျပ ေက်းလက္ မက်န္ စုစည္း ရွင္ျပန္ထေစခဲ့။

သင္ဟာ -
အဖိႏွိပ္ခံတို ့ရဲ ့ဂႏၳ၀င္ ရဲေဘာ္ေကာင္းၾကီး
မ်ဳိးဆက္သစ္ ေလ်ာင္းလ်ာတို ့ရဲ ့ လမ္းျပသခင္
မက်ြတ္မလြတ္ ၾကယ္ေတြရဲ ့အလင္းရွင္ျဖစ္ခဲ့။

သင္ဟာ -
အာဃာတေျဖ စစ္က်ြန္ခံေတး လုံး၀မသီ
အေတြးအေခၚ အညံ့ခံ လုပ္ဟန္ေဖာက္ျပန္တာမရွိ
ကိုယ့္ရဲေဘာ္ကိုယ္ ထိုးေၾကြး ခ်န္ေျပးတာ မရွိ
ရင္ကိုဖြင့္ကာ ေက်ာကိုလမ္းခင္း တံတားထိုး
လက္ညွိဳးမိုးေပါက္ မ်က္လုံးမီး ေဒါက္ေထာင့္ဒဏ္
အေပၚေအာက္ ရပ္ရွစ္မ်က္နွာ မဲ့ရြဲ႕ခနဲ ့ရိသံ ၾက့ံၾက့ံခံ
ေျမကိုလွန္ ေရကိုဆန္ အာကာယံ ထိုးေဖာက္တက္ခဲ့။

၂၂တဲ့လား.....
၀ိညာဥ္ေတာ္အေပါင္းေရ------
အသစ္ေတြတိုး အေဟာင္းထဲက
အေကာင္းေတြ ေရြးစီစစ္
တရစ္ရစ္နဲ ့ တျဖစ္ျဖစ္
တေငြ ့ေငြ ့က်ြမ္းေလာင္ ဆင့္ကာေပါက္ကြဲ
နင္းျပားေတြ ရင္ထဲက တားမရတဲ့
ဆႏၵေသာက မီးေတာင္ရွင္ေတြ။

၂၂ ႏွစ္ေရာက္ျပန္ျပီ။ ကိုဖုန္းေမာ္ေရ---
အျပန္လမ္း ထမ္းပိုးသယ္လာတဲ့
ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့ တိုက္ငွက္ေကာင္းေတြ
ႏုပ်ဳိလွပမွဳေတြ က်ြတ္ေၾကြလြင့္ထြက္
ရင့္က်က္ တည္ျငိမ္မွဳေတြ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးဆက္
ဇာတ္သိမ္းခန္း ပီတိပန္းေတြ လင္းလက္ေစ။

ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တဲ့ - မ၀င္းေမာ္ဦးေရ ---
ရင္တြင္းဒိုင္ယာရီ တစ္မ်က္ႏွာခ်င္းဖတ္ေျဖ
မေၾက မေျပ မရွဳံး အလံမလဲေသးဘူး။

၈၈ေရ-
သင္ဟာ -
ဒဏ္ရာ ဗလပြ၀တ္ရုံနဲ ့ ရွင္သန္ျခင္းအလံကိုင္
သိကၡာေတာ္ရ ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ နံနက္ခင္း
သစၥာလက္ေတြကို ေဖးမ တြဲကိုင္ခ်ီတက္

ရန္ ငါ ရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္ က်င္းပရမွာကို
တိုင္းျပည္ဆႏၵတည္သေရြ ့ စြဲျမဲယုံၾကည္ထားတယ္၊။။။။။။။

(ေဒါင္းနီ)
၀၈-၀၁-၂၀၁၀

Friday, July 16, 2010

" ၆၃ ကို တိုင္တည္ျခင္း" (ေဒါင္းနီ)" ၆၃ ကို တိုင္တည္ျခင္း"
(ေဒါင္းနီ)


ၾကာေနျပီ ---
ဥၾသဆြဲသံ ...ေမလွျမိဳင္လြမ္းခ်င္း..
တိတ္ဆိတ္ ေျခာက္ကပ္။
မေကာင္းဆိုး၀ါး ေခတ္မွာ ---
အာဇာနည္ပုံရိပ္ပင္ မျမင္
ဦးညႊတ္ဂါရ၀ မျပဳရ။
ခံစားမွဳ စာမ်က္ႏွာ ျပန္ဖတ္ ---
အတိတ္ဟာ စိတ္နာစရာ မေက်နပ္ခ်က္ အျပည့္။

ဒီအခ်ိန္ စစ္က်ြန္ဘ၀ ရလိုသူမ်ား -
သိကၡာသုတ္သင္ပြဲ
အိုးမဲအျပန္အလွန္လူး
လု၀င္ေန။

မ်ဳိးဆက္ပြင့္သစ္ ---
အနာဂတ္ေတြ လွပဖို ့
အာရုံျဖစ္သမွ် ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ မေျပ
ရင္ဆိုင္ ပုန္ကန္ျမဲေဟ့ ၊ ၊

ကဗ်ာႏွင့္ပန္းခ်ီဒီဇိုင္း (ေဒါင္းနီ)
၀၇ - ၁၆ - ၂၀၁၀

Tuesday, July 6, 2010

“ သမဂၢ အိပ္မက္က်ိန္စာ” (ေဒါင္းနီ)


“ သမဂၢ အိပ္မက္က်ိန္စာ”
(ေဒါင္းနီ)

ဆူညံေပါက္ကြဲ ညီးတြားက်ိန္း၀ါးသံ လ်ွံတ့ဲ ေန ့လည္ အာဂအိပ္မက္
၀ါ၀ါေရႊေသြး ဂုဏ္သိကၡာၾကီးျမတ္တင့္တယ္မွဳ အခါသမယ
စိမ္းရြက္ပ်ဳိေတြ ေလရုိင္းခလို ့ တ၀ုန္း၀ုန္းေၾကြ
နီနီရဲရဲဖူးသစ္ေတြက ျပန္အာခံရင္း တေ၀ေ၀ ေမႊးပြင့္
အိုးေ၀ေတးသံ မိုးလုံးလ်ွံ ေနာင္ေတာ္အေပါင္း ႏိုးထၾက။

ျပိဳက်ကာလ ၾကာရွည္ နာက်ည္းမွဳ ေ၀ဒနာေတြ
စုစည္းရင့္လာ မာသထက္ က်စ္လစ္ခိုင္တင္း
လင္းလက္စူးရွ အခ်ဳပ္အေမွာင္ ထြင္းေဖါက္ၾက။

ဒီမွာ--
စစ္ဖိနပ္ တစ္ခ်က္ေပါက္တိုင္း
ျပည္သူ ့ရင္ျပင္ မီးဟုန္းဟုန္းထေတာက္
လူထု ေက်ာင္းသား ေထာင္ ေသျခင္းတရား ေမွာက္လွန္ေန။


အတိတ္ ဗားကရာေခ်ာက္ရင္ခြင္မွ
ဒီေန ့ ကမၻာ့ရုိးမေက်ာထက္ထိ
ဒဏ္ရာ အမာရြတ္ဗလပြ အေရျပား အလံလုပ္
အရုိးတံပိုးတြန္သံ ဆက္ခါမွဳတ္
ရာဇ၀င္ေသြးစာရင္းက်ိန္စာ သံျပိဳင္သီၾကဴးၾက။

ဒီ ကာလ---

အျမင္အၾကား ရင္စကားမ်ား သေႏၶတည္စပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိတ္လွန္ ့ခံရ
၀င္သက္ထြက္သက္တိုင္း နာက်င္မွဳလွဳိင္း တနင့္နင့္တိုး
ယုံၾကည္မွဳ၀ိညာဥ္ေတြနဲ ့ ခ်ီတက္မွဳအဆုံး ရဲရင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား
ေသာင္တင္ေနတဲ့ ျဖစ္သင့္တာေတြ တြန္းကန္ေမ်ွာခ်
ကေဒါင္းအိပ္မက္ေတြ ေမ်ွာ္လင့္တမ္းတမွဳအျပည္ ့နဲ ့
အေမ့အိမ္ေဂဟာ တံခါး၀ သေျပညိဳေတြနဲ ့ေ၀ေနေစ။

ဒီ ၀သုန္ေျမလႊာ---
အိမ္တိုင္း ေမတၱာရွင္ အေမရွိတယ္
အေမတိုင္း အမွန္တရားခ်စ္တဲ့ ေက်ာင္းသားရွိတယ္
ေက်ာင္းသားတိုင္းမွာ ရဲရင့္ျဖဴစင္တဲ့ အေတြးအေခၚရွိတယ္။

အေတြးအေခၚတိုင္းမွာ ဦးညြတ္စံထားတဲ့ သမဂၢရွိတယ္
သမဂၢတိုင္းမွာ ေတာက္ပတဲ့ ေသြးေမွာ္ကြန္းရွိတယ္။

စီးဆင္းေသြးရဲ ့ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္မွဳ အလီလီကို
ျဖန္ ့ခင္းခ်ယ္သရင္ ကမၻာကုန္က်ယ္သေရြ ့ နီျမန္းခေနမယ္။

ဒီ ေက်ာင္းသားသမိုင္းမွာ---
အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ား သြန္းေလာင္းေမြးဖြား
သခင္စိတ္နဲ ့ ယူနီဗာစီတီ သပိတ္
ေအာင္ေက်ာ္။ရာေက်ာ္။ရာျပည္ ့အရိပ္
အဓမၼလုပ္ၾကံခံရတဲ့ သမဂၢ။

ဦးသန္ ့စ်ာပန
ရွစ္ေလးလုံး ကာလ
ကိုးဆယ့္ေျခာက္ညေန
စစ္မိစၦာနဲ ့ေက်ာင္းသားသူပုန္ ရင္ဆိုင္အလံလု
အဓိပတိနဲ ့ ဘြဲ ့ႏွင္းသဘင္ အပူမီးခ မ်က္ရည္က်
ကံ ့ေကာ္နဲ႕ေရတမာ ေသာကေဒါသ ပြင့္ေ၀ၾက။


သထုံနဲ ့သဟာယ ရာဇ၀င္ေၾကြးျပန္တူးဆြ
ျပာပုံထဲက အျငွိဳးမာန သက္၀င္ရုန္းထ
ခြပ္ေဒါင္းမွန္သမ်ွ တက္လက္ညီစြာ
စစ္အေရခြံေတြ ခြပ္ခြာခၽြတ္ေခ် စီရင္ခ်က္ခ်ၾက။

ဒီ သစၥာခရီးၾကမ္းရွည္လမ္းထဲ---
တခ်ဳိ ့ ျမိဳ ့ကႏၱာရထဲ ႏွစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္
တခ်ဳိ စုံျမိဳင္ဂႏိုင္ရုိင္းထဲ ေၾကြလြင့္က်ဳိးေက်
တခ်ဳိ ့ အလင္းမဲ့ နံရံထဲ ပိတ္ေလွာင္ပ်က္စီး
တခ်ဳိ ့ေလလြင္ ့လြင္ျပင္ထဲ ေ၀းကြာစီးေမ်ာ
တခ်ိ ့ ဘ၀အာရုဏ္ အာဃာတနဲ ့မ်က္ႏွာသစ္ ေတာက္ေခါက္
တခ်ဳိ ့ ရင္ခုန္သံ ေကာက္သင္းေကာက္ တြဲသီကာ
ကာလ ရာသီ တရံမလပ္ သင္ပုန္းမေၾက မေျပေမာဟ
နံရံထက္က ေသြးနဲ ့ေရးတဲ့ မေမ့ေၾကး- ခ်ီမ -တစ္သားတည္းကပ္
မရပ္မနား ဥဒါန္းမေၾက သမဂၢေတးနဲ ့ ကမ္းဆင့္ လွမ္းတက္လာေနၾက၊ ၊

ေဒါင္းနီ
၀၇-၀၃-၂၀၁၀
ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ အမွတ္တရ တမ္းတမွဳ

(မွတ္ခ်က္ )၊။ ၊ ။
ရာသီစာ ေၾကြးေၾကာ္သ ံေရးဖြဲ ့မွဳမဟုတ္။
သဲတပြင့္မ်ွ ေပးဆပ္ အလုပ္ေကၽြးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

Tuesday, June 15, 2010

ကမၻာ ့အႏၱိမ မိခင္ (ေဒါင္းနီ)


ကမၻာ ့အႏၱိမ မိခင္
နည္းပညာေတြ သည္းသည္းလွဳပ္ခါ
ကံေကာင္းျခင္းေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္လြဲေခ်ာ္
စြန္ ့လႊတ္ေပးဆပ္မွဳေတြ အခါခါေၾကြ
ေဟာ့ဒီ သတၱေလာကမွာ အမွန္တရားေၾကာင့္
ပုခက္လႊဲေသာ ေမတၱာလက္
ဘဒၵကမၻာကို အုံၾကြႏုိးထေအာင္
စဥ္ဆက္မျပတ္ ကိုင္လွဳပ္ျပတယ္---။

အေမ့အမည္ သတၱိ ၾကားရုံမ်ွ
ေ၀နာယ်ာ အေပါင္း
ေလးစား စာနာ အားေပးၾက
အေကာင္းဆုံး ဂုဏ္ဘြဲ ့ထူးေတြခ်ီးျမွင့္ၾက
ပန္းတေ၀ေ၀နဲ ့ လြတ္လမ္းရေစ ဆုေတာင္းၾက---။

အေမ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သာမန္အေတြးအေခၚနဲ ့မိန္းမသားမဟုတ္
အစဥ္အလာအရ ေတာ္လွန္မ်ဳိးဂုဏ္ၾကီးျမတ္
အမိေျမနဲ ့ျပည္သူကို
ဦေဆြးဆံျမည့္ အလုပ္အေကၽြးျပဳ
ေဘးရန္ကပ္ဆိုး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေမာင္းထုတ္ဖို ့
ဘ၀ပုံအပ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသမိုင္း ေရးထြင္းႏိုင္သူ။

ျပန္ျပီး စစ္ရင္ အရင္းအႏွစ္မွာ---
အဘီက ေနမ၀င္ အင္ပါယာလိွဳင္းကို
ျမင္းတစ္စီး ဓါးတစ္လက္နဲ ့ထိုးေဖာက္
ပုန္ကန္ အာခံ
သူ ့ကၽြန္မခံတဲ့
ေခါင္းျဖတ္သာ ခံခဲ့သူ။

အေဖက နယ္ခ်ဲ ့နဲ ့ဖက္ဆစ္၀ါဒရုိင္းကို
ေသြးေသာက္သုံးက်ိပ္ စ ဗဟိုျပဳျဖိဳၾက
ရရင္ရ မရရင္ခ်တဲ့
အာဇာနည္းေသြးခင္းျပခဲ့သူ။

အေမက ဂရုဏာရွင္ သံအမတ္
ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္း ထုဆစ္ကာတည္ေဆာက္

သီရီသုဓမၼာနဲ ့ ဆင္ျဖဳေတာ္ဘြဲ ့အပ္ခံ

စစ္အာဏာရွင္ကို ဆံတျခည္မ်ွ ဦးမညြတ္သူ။

သမီးက ႏိုဘယ္လ္ျငိမ္းခ်မ္ေရးဆုနဲ ့လူထုေခါင္းေဆာင္

ျပည္သူ ့အာဏာ ေအာင္လံလႊင့္တင္ရန္
ရင္ေသြးကို ပစ္ခဲ့ရ
ခ်စ္လင္ကို စြန္ ့ခဲ့ရ
စည္းစိမ္ဥစၥာ ပယ္ခဲ့ရ
ပိတ္ဖယ္။ေထာင္။အခ်ဳပ္
ပုတ္ခတ္လုပ္ၾကံမွဳေတြ ခါးစည္းခံ
ႏွလုံးေသြးနဲ ့ လူထုအပူ ျငိမ္းေစလိုသူ။

အဲဒီသူမ ဘာနဲ ့မွ
ထပ္တူျပဳ ႏိွဳင္းမရ
အာဂအျပဳံးနဲ ့ စံထားစရာ ျပည့္လ်ွံ
ေလာကဓံကို ဦးေမာ့တြန္းလွန္ရဲခဲ့
မတရားတဲ့ အမိန္ ့အာဏာဟူသမ်ွ
တာ၀န္အရ ဖီဆန္ၾကေလာ့
ရဲရင့္စြာ ဥဒါန္းက်ဴးစိမ္ေခၚျပ
အဇၨ်တၱတရားနဲ ့ လူထုအား
ကမၻာ့လူသားမ်ားနဲ ့သစၥာဆိုေန။

ဒါေတြဟာ ဒ႑ာရီ မဟုတ္---
စေတးမွဳ အလီလ ီသီလာတဲ့
ငါတို ့ ရဲ ့ဂႏၱ၀င္အေမြ
ငါတို ့အားလုံးရဲ ့ အေမ
သူရဲေကာင္းတို ့ရဲ ့ မိခင္
ျပည္သူေတြရဲ ့ အလင္းဖန္ဆင္းရွင္။

စစ္မိစၦာ ေသြးစုတ္ေကာင္ေတြက
အေမ့ ဘုန္းတန္ခိုး ညွဳိးျပိဳခဖို ့
အေမွာင္ ေႏွာက္တင္း ေလွာင္သြင္းခ်ဳပ္
အို နာ ေသေအာင္ ညွင္းဆဲလုပ္ေန
အေမ့ အလင္းေတြဟာ
ျမဴမွဳန္မ်ွပင္ မမွိန္မေလ်ာ့
ေလာက မီးရွဴးတန္ေဆာင္လို ေတာက္ပ လင္းလက္ စူးရွ
ထာ၀ရ ပြင့္ေ၀ ေမႊးပ်ံ ့ေနျမဲေဟ့ ၊ ၊

ေဒါင္းနီ

(၂၀၁၀ ဇြန္လ ၁၉ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ
ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့
ဂုဏ္ျပဳ အမွတ္တရ ကဗ်ာ)